Duurzame inzetbaarheid: Vitaal vakmanschap

De hele wereld – ook onze maatschappij – verandert in een razendsnel tempo. Van belang is dat werkgevers en werknemers er voor  zorgen dat ze naast vakmanschap vitaal en wendbaar blijven om de snelle veranderingen te kunnen volgen en daar een antwoord op hebben. Dit vereist naast vakmanschap vitaliteit van elk mens. Dit is de basis om succesvol te zijn en duurzaam te blijven op organisatie en individueel niveau. Een vitale, ondernemende vakman blijft zijn/haar hele werkzame leven duurzaam én vitaal inzetbaar.

Wat levert vitaal vakmanschap op?

  • De betrokken en bevlogen werkgever en werknemer zijn goed afgestemd op elkaar en op de doelstellingen van de organisatie. Daarmee creëren ze samen een vitale organisatie.
  • De werknemer beschikt over de juiste kennis en kunde, werkt met plezier en behaalt optimale resultaten, zowel voor de klanten als voor de organisatie. De juiste balans tussen werk en privéleven draagt hieraan bij.
  • Er is minder ziekte-uitval door het doelbewust inzetten van kennis, kunde van de medewerkers en doordat ondernemerschap de ruimte krijgt. De medewerker is fit en vitaal.

Hoe ontwikkel je duurzame inzetbaarheid en vitaliteit?

Het programma Vitaal en duurzaam aan zet is te realiseren via verschillende werkvormen: organisatie-advies, coaching, workshops en trainingen Vitaal en duurzaam aan zet.

Al deze trajecten zijn maatwerk. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de toolkit Persoonlijk Ondernemerschap en de toolkit Vitaliteit ontwikkeld door Astrid van Hest.

Methodiek Persoonlijk Ondernemerschap

De methodiek Persoonlijk Ondernemerschap is een methodiek gericht op het ontwikkelen  van persoonlijk ondernemerschap. Deze methodiek is toepasbaar in diverse werkvormen zoals coaching, workshops en trainingen.

De methodiek Persoonlijk ondernemerschap is ontwikkeld door Astrid van Hest.

Vul uw naam en e-mail in en download hier gratis het basismodel Persoonlijk Ondernemerschap en de kaarten 1ste ronde.